Category: Sự Kiện

Lời khuyên cho ngày trái đất

Chúng ta tôn kính trái đất rộng lớn, giàu có đã duy trì biết bao thế hệ của chúng ta và tiếp tục nuôi dưỡng cuộc sống, truyền cảm hứng cho kỳ quan. Tính đến năm 2018, trái đất ước tính 4.544 tỷ năm tuổi, nó là vật thể duy nhất trong Vũ trụ được […]

We bring people together to achieve something greater.

Since 2013 we have been actively bringing people together through regular events such as meet ups, exhibitions and tours. Over time we want to be involved in driving business and work opportunities for makers in Singapore and beyond. We organize regular information seminars, meet-ups and networking events to connect makers who share similar pursuits and […]